Informacje o otrzymywanych darowiznach 2015

 

Klub Sportowy Gorzów Wlkp. 11.03.2016

AZS-AWF w Gorzowie Wlkp.

ul. Myśliborska 36

 

 

 

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH

 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Klub Sportowy AZS-AWF informuje, że otrzymał w 2015 r. darowizny na łączną kwotę 60041,70 zł.

Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00 zł, jak również Klub nie otrzymał jednorazowej darowizny przekraczającej 15 000,00 zł.
Klub przeznaczył otrzymane darowizny na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Prezes Klubu AZS-AWF Gorzów Wlkp.

JAN HOROSZKIEWICZ