Dane dotyczące klubu:

Nazwa i adres Klubu Klub Sportowy AZS AWF
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Myśliborska 36
Data Powstania Klubu 1972 rok
Klub posiada osobowość prywatną  Od 01.02.1995 r.
W Klubie została wybrana i działa Komisja 
Rewizyjna
Molski Franciszek - przewodniczący
Godlewski Piotr - członek
Gros Łukasz - członek
Liczba członków Klubu / Rok Akademicki 
2011/2012
312
Status Klubu, dokumenty określające status
Klubu Uczelnianego AZS AWF
(Status Uczelni, umowy regulujące zasady
współpracy klubu z uczelnią)
Klub działa w oparciu o status zarejestrowany
postanowieniem Sądu Rejonowego w 
Zielonej Górze - Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000023409

 

Youtube - Kajakarstwo Obóz

Youtube - Ergometry

Youtube - Kajakarstwo