Akcje szkoleniowe ACSS

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowany w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego w roku 2024.
 

KOD

Data

Zgrupowanie/Konsultacje

Miejsce

Lista osób

GO.LA.1 07-16.01.2024 Zgrupowanie szkoleniowe Wałcz Wesołowska Kaja – zawodnik
GO.LA.2 15-31.01.2024 Zgrupowanie szkoleniowe Gorzów Wlkp. Wesołowska Kaja – zawodnik
GO.LA.3 03-06.02.2024 Konsultacja szkoleniowa Toruń Majewska Marika – zawodnik
Zaleska – Posmyk Izabela – trener
GO.LA.4 09-16.02.2024 Zgrupowanie szkoleniowe Gorzów Wlkp. Wesołowska Kaja – zawodnik
GO.LA.5 01-15.03.2024 Zgrupowanie szkoleniowe Gorzów Wlkp
Wesołowska Kaja – zawodnik
GO.WI.1 01-04.01.2024 Konsultacja szkoleniowa Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik
Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.2 01-04.02.2024 Konsultacja szkoleniowa Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik
Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.3 01-06.03.2024 Konsultacja szkoleniowa Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik
Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.KK.1 08.01-01.02.2024 Zgrupowanie szkoleniowe zagraniczne Portugalia

Głazunow Wiktor – zawodnik
Zachara Marek – trener

 GO.LA.1 27-29.01.2024 Ogólnopolskie Halowe Zawody LA Toruń

Majewska Marika – zawodnik
Wesołowska Kaja – zawodnik
Zaleska – Posmyk Izabela – trener

GO.LA.2 09-10.02.2024 Zawody kontrolne PZLA Spała

Kosikowska Paulina – zawodnik
Kubiś Eryk – zawodnik
Trocholepsza Martyna – zawodnik
Wesołowska Kaja – zawodnik

 
 

GO.LA.1               07-16.01.2024   Zgrupowanie szkoleniowe           Wałcz   Wesołowska Kaja – zawodnik

GO.LA.2               16-31.01.2024   Zgrupowanie szkoleniowe           Gorzów Wlkp.    Wesołowska Kaja – zawodnik

GO.LA.3               03-06.02.2024   Konsultacja szkoleniowa              Toruń    Majewska Marika – zawodnik, Zaleska – Posmyk Izabela – trener

GO.LA.4               09-16.02.2024   Zgrupowanie szkoleniowe           Gorzów Wlkp.    Wesołowska Kaja – zawodnik

GO.LA.5               12-16.02.2024   Konsultacja szkoleniowa              Gorzów Wlkp.    Majewska Marika – zawodnik

GO.LA.6               01-15.03.2024   Zgrupowanie szkoleniowe           Gorzów Wlkp.    Wesołowska Kaja – zawodnik

GO.LA.7               08-16.03.2024   Zgrupowanie szkoleniowe           KarpaczKosikowska Paulina – zawodnik, Kubiś Eryk – zawodnik

GO.LA.8               02-07.04.2024   Konsultacja szkoleniowa              Cetniewo            Kaniowska Weronika – zawodnik, Kowalski Zenon – trener

GO.LA.9               18-26.04.2024   Zgrupowanie szkoleniowe           Gorzów Wlkp.    Wesołowska Kaja – zawodnik

GO.LA.10            26.04-05.05.2024            Zgrupowanie szkoleniowe           Wałcz    Wesołowska Kaja – zawodnik

GO.LA.11            26.04-05.05.2024            Zgrupowanie szkoleniowe           KarpaczKubiś Eryk – zawodnik

GO.LA.12            20-25.05.2024   Konsultacja szkoleniowa              Gorzów Wlkp.    Majewska Marika – zawodnik, Wesołowska Kaja – zawodnik, Zaleska – Posmyk Izabela – trener

GO.LA.13            30.05-09.06.2024            Zgrupowanie szkoleniowe           Spała     Żelazna Magdalena – zawodnik

GO.LA.14            30.05-02.06.2024            Konsultacja szkoleniowa              Wałcz    Wesołowska Kaja – zawodnik

GO.LA.15            10-30.06.2024   Zgrupowanie szkoleniowe           Gorzów Wlkp.    Kaniowska Weronika – zawodnik, Kosikowska Paulina – zawodnik, Kubiś Eryk – zawodnik, Majewska Marika – zawodnik, Trocholepsza Martyna – zawodnik, Wesołowska Kaja – zawodnik

GO.LA.16            01-14.07.2024   Zgrupowanie szkoleniowe           Gorzów Wlkp.    Żelazna Magdalena – zawodnik, Woźniak Agnieszka – trener

GO.WI.1              01-04.01.2024   Konsultacja szkoleniowa              Gorzów Wlkp.    Boruch Katarzyna – zawodnik, Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.2              01-04.02.2024   Konsultacja szkoleniowa              Gorzów Wlkp.    Boruch Katarzyna – zawodnik, Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.3              01-06.03.2024   Konsultacja szkoleniowa              Gorzów Wlkp.    Boruch Katarzyna – zawodnik, Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.4              01-02.04.2024   Konsultacja szkoleniowa              Gorzów Wlkp.    Boruch Katarzyna – zawodnik, Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.5              22-24.05.2024   Konsultacja szkoleniowa              Gorzów Wlkp.    Boruch Katarzyna – zawodnik, Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.6              16-18.06.2024   Konsultacja szkoleniowa              Gorzów Wlkp.    Boruch Katarzyna – zawodnik, Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.KK.1               08.01-01.02.2024            Zgrupowanie szkoleniowe zagraniczne   Portugalia               Głazunow Wiktor – zawodnik,Zachara Marek – trener

GO.LA.1               27-29.01.2024   Ogólnopolskie Halowe Zawody LA           Toruń    Majewska Marika – zawodnik, Wesołowska Kaja – zawodnik

Zaleska – Posmyk Izabela – trener

GO.LA.2               09-10.02.2024   Zawody kontrolne PZLASpała     Kosikowska Paulina – zawodnik

Kubiś Eryk – zawodnik, Trocholepsza Martyna – zawodnik, Wesołowska Kaja – zawodnik

 
Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowany w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego w roku 2023. Umowa Nr 2023/0169/0281/SubB/DSW z dnia 28 czerwca 2023 roku.
 

KOD

Data

Zgrupowanie/Konsultacje

Miejsce

Lista osób

GO.LA.1

16-27.01.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika – zawodnik

GO.LA.2

27.01-04.02.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Toruń

Dams Wiktoria – zawodnik
Majewska Marika – zawodnik
Pestka Jakub – zawodni
Zaleska-Posmyk Izabela – trener

GO.LA.3

05-08.02.2023

Konsultacja szkoleniowa

Toruń

Majewska Marika – zawodnik

GO.LA.4

08-13.02.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika – zawodnik

GO.LA.5

20-31.03.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika – zawodnik

GO.LA.6

10-28.04.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika – zawodnik

GO.LA.7

06-31.05.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika – zawodnik

GO.LA.8

01-15.06.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika – zawodnik

GO.WI.1

02-05.01.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik
Kaźmierczak Weronika – zawodnik
Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.2

01-04.02.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik
Kaźmierczak Weronika – zawodnik
Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.3

01-04.03.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik
Kaźmierczak Weronika – zawodnik
Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.4

09-13.04.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik
Kaźmierczak Weronika – zawodnik
Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.5

01-03.05.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik
Kaźmierczak Weronika – zawodnik
Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.6

01-04.06.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik
Kaźmierczak Weronika – zawodnik
Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.KK.1

27-30.04.2023

Ogólnopolskie Wiosenne Regaty Konsultacyjne Seniorów

Wałcz

Głazunow Wiktor – zawodnik
Olszewska Julia – zawodnik
Puławska Anna – zawodnik
Zachara Marek – trener

GO.WI.1

14-15.04.2023

Centralne Regaty Długodystansowe

Kruszwica

Boruch Katarzyna – zawodnik
Jankowska Martyna – zawodnik
Koroś Hanna – zawodnik
Michałkiewicz Olga – zawodnik
Rojek Aleksandra – zawodnik
Zmelty Wioletta – zawodnik
Basta Piotr – trener

GO.WI.2

28-30.04.2023

Centralne Wiosenne Regaty Kontrolne

Poznań

Bubień Tymoteusz – zawodnik
Byczek Jakub – zawodnik
Koroś Hanna – zawodnik
Rojek Aleksandra – zawodnik
Basta Piotr – zawodnik

GO.LA.9

24-30.06.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Włocławek

Dams Wiktoria – zawodnik
Dobrowolska Aleksandra - zawodnik
Majewska Marika – zawodnik Pestka
Jakub – zawodni
Szałas Julia – zawodnik
Papuga Sebastian – trener
Zaleska-Posmyk Izabela – trener

GO.WI.7

03-20.07.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Wągrowiec

Boruch Katarzyna – zawodnik

Byczek Jakub – zawodnik

Koroś Hanna – zawodnik

Zmelty Wioletta – zawodnik

Basta Piotr – trener

GO.WI.8

21-23.07.2023

Konsultacja szkoleniiwa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik

Bubień Tymoteusz – zawodnik

Zmelty Wioletta – zawodnik

Basta Piotr – trener

GO.WI.13

24-28.07.2023

Konsultacja szkoleniiwa

Gorzów Wlkp.

Bubień Tymoteusz – zawodnik

Basta Piotr – trener

GO.WI.14

27-31.08.2023

Konsultacja szkoleniiwa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik

GO.LA.10

03-16.07.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika - zawodnik

GO.LA.11

01-31.08.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika - zawodnik

GO.WI.15

21-24.07.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gdańsk

Byczek Jakub – zawodnik

GO.WI.4

04-06.08.2023

Puchar Miasta Gdańska, Sprinty Morskie

Gdańsk

Bubień Tymoteusz – zawodnik

Rojek Aleksandra – zawodnik

Zmelty Wioletta – zawodnik

GO.WI.9

23-30.09.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik

Kaźmierczak Weronika – zawodnik

Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.10

01-19.10.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik

Bubień Tymoteusz – zawodnik

Byczek Jakub – zawodnik

Jankowska Martyna – zawodnik

Kaźmierczak Weronika – zawodnik

Lesner Zuzanna – zawodnik

Rojek Aleksandra – zawodnik

Zmelty Wioletta – zawodnik

Basta Piotr – trener 

GO.LA.18

02-27.10.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika – zawodnik

Izabela Zaleska – Posmyk – trener

GO.LA.19

04-31.10.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Toruń

Żelazna Magdalena – zawodnik

GO.WI.3

20-22.10.2023

 Centralne Kontrolne Regaty Jesienne

 Poznań

Boruch Katarzyna – zawodnik

Byczek Jakub – zawodnik

Jankowska Martyna – zawodnik

Kaźmierczak Weronika – zawodnik

Lesner Zuzanna – zawodnik

Rojek Aleksandra – zawodnik

Zmelty Wioletta – zawodnik

Basta Piotr – trener

GO.WI.11

02-06.11.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik

Lesner Zuzanna – zawodnik 

 GO.WI.12

 18-22.12.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik

Lesner Zuzanna – zawodnik 

GO.LA.20

03-12.11.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Karpacz

Kaniowska Weronika – zawodnik

GO.LA.15

12-19.11.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Zakopane

Dobrowolska Aleksandra – zawodnik

Szałas Julia – zawodnik

GO.KK.1 12-23.12.2023

 

Zgrupowanie szkoleniowe

Zakopane

Głazunow Wiktor – zawodnik

Zachara Marek – trener

GO.WI.12 26-31.12.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.16 01-22.12.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik

Legitymacje

Legitymacje 2023/2024

Uruchamiamy nowy system członkowski Planeta AZS na rok akademicki 2023/2024.

Główna zmiana w działaniu systemu to obowiązek akceptacji wniosku o członkostwo przez Klub AZS. Nie ma możliwości uzyskania członkostwa bez akceptacji Klubu.

Oznacza to, że po wypełnieniu formularza (odnawiającego lub nowego członka) zostaje on przesłany do Klubu. Po weryfikacji i jego akceptacji NA E-MAIL UŻYTKOWNIKA PRZESŁANY ZOSTAJE LINK DO PŁATNOŚCI – DOPIERO PO JEJ WYKONANIU CZŁONKOSTWO JEST KOMPLETNE, a ubezpieczenie obowiązuje standardowo od dnia następnego.

UWAGA!

Wymagane będzie zaktualizowanie danych takich jak:

- Sekcja, wariant ubezpieczenia oraz odpowiedni rodzaj legitymacji
- Zdjęcie do legitymacji w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie)
- Uczniowie/studenci – skan lub zdjęcie legitymacji uczniowskiej/studenckiej (przód i tył) oraz jej numer
- Nauczyciele/wykładowcy/trenerzy - skan lub zdjęcie zaświadczenia o zatrudnieniu w danej placówce (legitymacji ITIC)

Formularze dostępne na stronie: http://www.azs.pl/legitymacje

Warianty opłat dla sekcji

1. Polisa STANDARD NNW - 7 000,00zł + składka członkowska – 110,00zł
2. Polisa KOMFORT NNW - 25 000,00zł + składka członkowska – 155,00 zł
3. Polisa SPORT NNW - 65 000,00zł + składka członkowska – 1050,00 zł

Rodzaje legitymacji:

- Legitymacja AZS: wszyscy członkowie AZS bez względu na wiek i status, w tym dzieci poniżej 12 roku życia, seniorzy, absolwenci, działacze
- Legitymacja ISIC-AZS: studenci - bez ograniczenia wieku, uczniowie powyżej 12 roku życia
- Legitymacja ITIC-AZS: nauczyciele, wykładowcy akademiccy lub trenerzy

Wszystkie informacje o członkostwie, legitymacjach AZS, ubezpieczeniach są dostępne na stronie www.legitymacja.azs.pl

Liczymy na Ciebie! Wybierz jedną z opcji rejestracji:

rejestracja1-2rejestracja2-2

 

 

Akcje szkoleniowe ACSS-old

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowany w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego w roku 2023. Umowa Nr 2023/0169/0281/SubB/DSW z dnia 28 czerwca 2023 roku.

KOD

Data

Zgrupowanie/Konsultacje

Miejsce

Lista osób

GO.LA.1

16-27.01.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika – zawodnik

GO.LA.2

27.01-04.02.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Toruń

Dams Wiktoria – zawodnik
Majewska Marika – zawodnik
Pestka Jakub – zawodni
Zaleska-Posmyk Izabela – trener

GO.LA.3

05-08.02.2023

Konsultacja szkoleniowa

Toruń

Majewska Marika – zawodnik

GO.LA.4

08-13.02.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika – zawodnik

GO.LA.5

20-31.03.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika – zawodnik

GO.LA.6

10-28.04.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika – zawodnik

GO.LA.7

06-31.05.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika – zawodnik

GO.LA.8

01-15.06.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika – zawodnik

GO.WI.1

02-05.01.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik
Kaźmierczak Weronika – zawodnik
Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.2

01-04.02.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik
Kaźmierczak Weronika – zawodnik
Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.3

01-04.03.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik
Kaźmierczak Weronika – zawodnik
Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.4

09-13.04.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik
Kaźmierczak Weronika – zawodnik
Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.5

01-03.05.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik
Kaźmierczak Weronika – zawodnik
Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.WI.6

01-04.06.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik
Kaźmierczak Weronika – zawodnik
Lesner Zuzanna – zawodnik

GO.KK.1

27-30.04.2023

Ogólnopolskie Wiosenne Regaty Konsultacyjne Seniorów

Wałcz

Głazunow Wiktor – zawodnik
Olszewska Julia – zawodnik
Puławska Anna – zawodnik
Zachara Marek – trener

GO.WI.1

14-15.04.2023

Centralne Regaty Długodystansowe

Kruszwica

Boruch Katarzyna – zawodnik
Jankowska Martyna – zawodnik
Koroś Hanna – zawodnik
Michałkiewicz Olga – zawodnik
Rojek Aleksandra – zawodnik
Zmelty Wioletta – zawodnik
Basta Piotr – trener

GO.WI.2

28-30.04.2023

Centralne Wiosenne Regaty Kontrolne

Poznań

Bubień Tymoteusz – zawodnik
Byczek Jakub – zawodnik
Koroś Hanna – zawodnik
Rojek Aleksandra – zawodnik
Basta Piotr – zawodnik

GO.LA.9

24-30.06.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Włocławek

Dams Wiktoria – zawodnik
Dobrowolska Aleksandra - zawodnik
Majewska Marika – zawodnik Pestka
Jakub – zawodni
Szałas Julia – zawodnik
Papuga Sebastian – trener
Zaleska-Posmyk Izabela – trener

GO.WI.7

03-20.07.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Wągrowiec

Boruch Katarzyna – zawodnik

Byczek Jakub – zawodnik

Koroś Hanna – zawodnik

Zmelty Wioletta – zawodnik

Basta Piotr – trener

GO.WI.8

21-23.07.2023

Konsultacja szkoleniiwa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik

Bubień Tymoteusz – zawodnik

Zmelty Wioletta – zawodnik

Basta Piotr – trener

GO.WI.13

24-28.07.2023

Konsultacja szkoleniiwa

Gorzów Wlkp.

Bubień Tymoteusz – zawodnik

Basta Piotr – trener

GO.WI.14

27-31.08.2023

Konsultacja szkoleniiwa

Gorzów Wlkp.

Boruch Katarzyna – zawodnik

GO.LA.10

03-16.07.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika - zawodnik

GO.LA.11

01-31.08.2023

Zgrupowanie szkoleniowe

Gorzów Wlkp.

Majewska Marika - zawodnik

GO.WI.15

21-24.07.2023

Konsultacja szkoleniowa

Gdańsk

Byczek Jakub – zawodnik

GO.WI.4

04-06.08.2023