Powiadomienie o wynikach

Gorzów Wlkp., 2013-12-23

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe w 2014 roku

 

 

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 – przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem 8-osobowym.

W części pierwszej wpłynęło 6 ofert.

Oferta nr 1 – Przewozy Autokarowe Tatarzyński Sp. z o.o. ul. Niemcewicza 41A 66-400 Gorzów Wlkp. – cena ofertowa: 3,86 zł brutto

Oferta nr 2 – Buchla Trans Tomasz Buchla ul. Szkolna 25 66-400 Gorzów Wlkp. – cena ofertowa: 3,89 zł brutto

Oferta nr 3 - Limba PHT Lech Jezierski ul. Rejtana 3 66-400 Gorzów Wlkp. – cena ofertowa: 3,67 zł brutto

Oferta nr 4 - Usługi Transportowe Arkadiusz Tomkowicz ul. Nefrytowa 14 66-400 Gorzów Wlkp.

– cena ofertowa: 3,35 zł brutto

Oferta nr 5 – Licencjonowany Przewóz Osób „MIRON” Mirosław Krawiec Podegrodzie 3A 73-220 Drawno – cena ofertowa: 4,64 zł brutto

Oferta nr 6 – Z.H.U. i P. ‘Przemko” Jolanta Radomska, Marcin Jacniacki s.c. ul. Lipowa 6 66-400 Gorzów Wlkp. – cena ofertowa: 4,49 zł brutto

 

W części pierwszej wygrywa oferta nr 4 - Usługi Transportowe Arkadiusz Tomkowicz ul. Nefrytowa 14 66-400 Gorzów Wlkp., cena ofertowa brutto: 3,35 PLN (100 pkt).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wymagania SIWZ, proponuje najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia zdobywając 100 punktów w kryterium cena.

 

 

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 – przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem 16-osobowym lub większym

 

W części drugiej wpłynęło 6 ofert.

Oferta nr 1 – Przewozy Autokarowe Tatarzyński Sp. z o.o. ul. Niemcewicza 41A 66-400 Gorzów Wlkp. – cena ofertowa: 5,58 zł brutto

Oferta nr 2 – Buchla Trans Tomasz Buchla ul. Szkolna 25 66-400 Gorzów Wlkp. – cena ofertowa: 5,82 zł brutto

Oferta nr 3 - Limba PHT Lech Jezierski ul. Rejtana 3 66-400 Gorzów Wlkp. – cena ofertowa: 5,62 zł brutto

Oferta nr 4 - Usługi Transportowe Arkadiusz Tomkowicz ul. Nefrytowa 14 66-400 Gorzów Wlkp.

– cena ofertowa: 5,41 zł brutto

Oferta nr 5 – Licencjonowany Przewóz Osób „MIRON” Mirosław Krawiec Podegrodzie 3A 73-220 Drawno – cena ofertowa: 6,05 zł brutto

Oferta nr 6 – Z.H.U. i P. „Przemko” Jolanta Radomska, Marcin Jacniacki s.c. ul. Lipowa 6 66-400 Gorzów Wlkp. – cena ofertowa: 5,07 zł brutto

 

 

W części drugiej wygrywa oferta nr 6 - Z.H.U. i P. „Przemko” Jolanta Radomska, Marcin Jacniacki s.c. ul. Lipowa 6 66-400 Gorzów Wlkp. – cena ofertowa: 5,07 zł brutto (100 pkt).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wymagania SIWZ, proponuje najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia zdobywając 100 punktów w kryterium cena.

 

 

Umowę w sprawie powyższego przetargu można zawrzeć, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy o zamówieniach publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni.