Get Adobe Flash player

Zarząd Klubu

W skład Zarządu Klubu Sportowego AZS – AWF w Gorzowie Wlkp. wybranego podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w dniu 03 listopada 2016 roku weszli:

  1. Jan Horoszkiewicz                      Prezes
  2. Marek Zachara                            Wice Prezes urzędujący
  3. Leszek Zguczyński                      Wice Prezes ds. organizacyjno – finansowych
  4. Romuald Górski                          Członek
  5. Jacek Pluciński                            Członek

 

Skład Klubowej Komisji Rewizyjnej:

  1. Franciszek Molski                       Przewodniczący
  2. Izabela Zaleska - Posmyk           Członek
  3. Tomasz Zieliński                        Członek

 

Skład Sądu Koleżeńskiego:

  1. Piotr Basta                                   Przewodniczący
  2. Roman Soszka                             Członek
  3. Łukasz Woszczyński                   Członek

 

 

 

 

Youtube - Kajakarstwo Obóz

Youtube - Ergometry

Youtube - Kajakarstwo