Zarząd Klubu

 

W skład Zarządu Klubu Sportowego AZS – AWF w Gorzowie Wlkp. wybranego podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w dniu 20 października 2020 roku weszli:

 

  1. Jan Horoszkiewicz                      Prezes
  2. Marek Zachara                            Wice Prezes urzędujący
  3. Leszek Zguczyński                     Wice Prezes ds. organizacyjno – finansowych
  4. Jacek Pluciński                            Członek
  5. Tomasz Kucharski                       Członek

 

Skład Klubowej Komisji Rewizyjnej:

  1. Małgorzata Kobeszko                   Przewodniczący
  2. Zenon Kowalski                            Członek
  3. Marcin Ponomarenkow                 Członek

 

Skład Sądu Koleżeńskiego:

  1. Piotr Basta                                   Przewodniczący
  2. Roman Soszka                             Członek
  3. Małgorzata Radzewicz                Członek

 

 

 

 

Youtube - Kajakarstwo Obóz

Youtube - Ergometry

Youtube - Kajakarstwo